อธิบายวิธีการขี่จักรยานสองล้อ รวมทั้งคำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น